Tag: Privacy

Implementatie AVG: De PLAN fase

Zoals ik in mijn eerdere blog aangaf hanteer ik de PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT) opzet voor het implementeren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog ga ik in op de

Privégegevens burgers Stein onbedoeld openbaar

Persoonsgegevens van 332 inwoners van Stein hebben bijna een jaar onbedoeld op een openbare website gestaan. Het gaat om TenderNed, een online markplein voor aanbestedingen in Nederland. De privacygevoelige informatie