Consultancy

Wie zijn we?

DataProtection.Support is een jonge organisatie. Gespecialiseerd in de nieuwe wetgeving rond Privacy. Hierbij is het doel om bedrijven op een pragmatische en hands-on mentaliteit te ondersteunen. Bij het inrichten van een goed beleid en het nemen van de passende organisatorische en technische maatregelen om gegevens te beschermen.

Wie werken er?

Binnen DataProtection.Support werken veteranen. Ex-militairen die uitzendervaring hebben opgedaan. Mensen met de nodige levenservaring. Binnen de burgermaatschappij heeft beveiliging van informatie, waaronder persoonsgegevens, nauwelijks bekendheid. Grote bedrijven zijn hierop meestal een uitzondering. Voor militairen is het beveiligen van informatie een vanzelfsprekendheid. De militaire organisatie heeft al sinds mensheugenis belang om te zorgen dat informatie rond materiaal, mensen en plannen niet in handen valt van onbevoegden. Op alle niveaus binnen defensie hebben medewerkers daardoor geleerd actief bezig te zijn met bescherming van data.

Hoe werken we?

Naast dit algemene bewustzijn is de mentaliteit van een ex-militair een toegevoegde waarde. Een opdracht kan alleen succesvol worden uitgevoerd wanneer elk lid van de organisatie samenwerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en vaardigheden van elk lid van het team en wordt rekening gehouden met de beperkingen binnen een team. Ontbrekende vaardigheden en kennis worden indien nodig aangevuld waarbij externe expertise tijdig wordt ingeroepen. Elke militair leert om zowel de hoofdlijnen te zien als de details. Met deze kenmerken weet een militair altijd om het doel te bereiken. Als onderdeel van uw team.

Neem een kijkje op www.dataprotection.support