Privacy op deze site

UW PRIVACY OP DEZE SITE

Ik heb ervoor gekozen om geen cookies te plaatsen. Alleen voor personen die inloggen worden cookies geplaatst, maar deze optie bied ik niet aan.

Er worden wel gegevens van u vastgelegd in een database. Deze gegevens worden vastgelegd om de kans dat hackers ongewenste acties kunnen uitvoeren te minimaliseren. Het IP adres dat zichtbaar is wordt hierbij gebruikt. Het IP adres wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan om bezoekgedrag waar te nemen en gepaste technische maatregelen te nemen om ongewenste handelingen door onbevoegde te voorkomen.

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt u emailadres opgeslagen en het akkoord dat u heeft gegeven om de nieuwsbrief te ontvangen. Bij het versturen van elke nieuwsbrief wordt u de mogelijkheid geboden om deze toestemming weer in te trekken.

Indien u gebruikt maakt van het contactformulier wordt uw naam en emailadres opgeslagen. Deze worden alleen gebruikt om aan het verzoek van u te voldoen.

In principe worden alle gegevens die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens, maximaal een half jaar bewaard nadat het doel waarvoor ze zijn verzamelt is bereikt. Uitzondering daarop zijn de data die in een applicatie worden vastgelegd en vanuit die applicatie niet gewist kunnen worden. In dat geval span ik mij in om zo snel mogelijk een gelijke functionaliteit aan te bieden waarbij de data wel gewist kan worden. Indien mogelijk informeer ik u daarover.

Indien u wil weten welke gegevens ik van u heb vastgelegd, dan kan u mij een mail sturen op info@onijeboer.nl. U kunt hier ook naar mailen als u wil dat ik u gegevens wijzig, verwijder of verder niet verwerk.