Tag: Loonaagifte

Loonaangfiteketen en AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal in mei 2018 van toepassing worden. In de AVG worden de rechten van burgers uitgebreid en versterkt, worden organisaties die privacygevoelige informatie beheren en/of gebruiken meer