Tag: AVG

Implementatie AVG: De PLAN fase

Zoals ik in mijn eerdere blog aangaf hanteer ik de PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT) opzet voor het implementeren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog ga ik in op de

AVG staat haaks op sociale wetgeving

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hopen op uitstel van handhaving van de nieuwe privacywet. Deze moet op 25 mei worden gehandhaafd, maar de organisaties verwachten diverse grote problemen. Capaciteit inzetten voor