Implementatie AVG: De PLAN fase

Zoals ik in mijn eerdere blog aangaf hanteer ik de PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT) opzet voor het implementeren op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze blog ga ik in op de