— Posted in Nieuws, Overheid

BSN verwerken bij kopie identiteitsbewijs alleen bij wettelijke basis

Een organisatie mag alleen in uitzonderlijke gevallen een kopie of scan maken van iemands identiteitsbewijs. Dit geldt onder meer als het in de wet staat. 

Het identiteitsbewijs bevat bijzondere persoonsgegevens, zoals het burgerservicenummer (BSN). 

Soms is een organisatie wettelijk verplicht om het BSN over te nemen van het identiteitsbewijs.  

Een werkgever is bijvoorbeeld volgens de Wet op de loonbelasting verplicht om een kopie of scan van het identiteitsbewijs van personeel op te nemen in de loonadministratie. 

Airbnb heeft inmiddels het verwerken van burgerservicenummers (BSN) gestaakt op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

Airbnb verwijdert nu automatisch het BSN uit alle digitale kopieën van identiteitsbewijzen en heeft alle burgerservicenummers van eerder verzamelde identiteitsbewijzen vernietigd.  

Om een woning te kunnen huren via Airbnb moeten mensen via de website een digitale kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs aan het bedrijf uploaden. Deze identiteitsbewijzen bevatten het BSN.  

Onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mogen organisaties buiten de overheid alleen het BSN verwerken als zij hiervoor een wettelijke basis hebben. 

BSN is bijzonder persoonsgegeven 

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een bijzonder persoonsgegeven. Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacyrisico’s met zich mee zoals misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude.  

Ook onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG – van toepassing vanaf 25 mei 2018) zal het verwerken van het BSN naar verwachting aan dezelfde strenge regels zijn gebonden. 

Identificatienummer 

Een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren, mag alleen mag worden gebruikt voor de uitvoering van die wet. Of voor doeleinden die in de wet staan. Dat staat in artikel 24 van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

Het BSN is zo’n identificatienummer. Organisaties kunnen het verbod om het BSN te gebruiken niet doorbreken door toestemming aan mensen te vragen voor het gebruik van hun BSN. 

Bepaald in wet

Overheidsorganisaties mogen het burgerservicenummer (BSN) gebruiken om hun taak uit te voeren. Maar dat mag alleen als het BSN hierbij noodzakelijk is. 

Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dit in een specifieke wet is bepaald. En alleen voor het specifieke doel dat in de wet staat omschreven. 

Als iemand voor een aannemer of inlener werkt, bijvoorbeeld als uitzendkracht, dan moet de aannemer of inlener een aantal gegevens van het identiteitsbewijs overnemen, waaronder het BSN. 

BSN als inlogcode mag niet 

De werkgever mag de werknemer niet verplichten zijn BSN als inlogcode te gebruiken. De werkgever mag het BSN alleen gebruiken voor het in de wet genoemde doel van uitwisseling van loongegevens met de Belastingdienst.  

Zelfs als de werknemer toestemming zou geven voor het gebruik van zijn BSN als inlogcode, mag dit niet. 

BSN aan bedrijfsarts of arbodienst doorgeven 

De werkgever mag het burgerservicenummer (BSN) doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. Dat mag alleen als het gaat om re-integratie.

De werkgever is verplicht om op tijd alle noodzakelijke informatie over de re-integratie aan de arbodienst of bedrijfsarts door te geven, waaronder dus het BSN. 

Uitzendbureau en BSN 

Een uitzendbureau mag niet standaard een BSN vragen als een uitzendkracht zich inschrijft. Het mag alleen als het uitzendbureau wil controleren of de persoon onder de doelgroep valt van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Deze informatie kan het uitzendbureau opvragen bij het UWV. Hiervoor heeft het uitzendbureau het BSN nodig.

Bron: Salarisnet


Go on, Add your Voice!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

9 − zes =

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.